Wzywający działa w porozumieniu z następującymi podmiotami: Grzegorzem Dzikiem, Józefem Biegajem, Fedha sp. z o.o., Trade Bridge a.s. Podmiotami nabywającymi akcje będą Nutit (1) i Trade Bridge a.s. (2).

"Po przeprowadzeniu wezwania nabywający 1 zamierza osiągnąć do 10 393 653 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, uprawniających do 58,18% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta, reprezentowanych przez 7 493 653 akcji, stanowiących jednocześnie 58,25% udziału w kapitale zakładowym emitenta. Po przeprowadzeniu wezwania nabywający 2 zamierza osiągnąć do 6 283 785 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, uprawniających do 35,17% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta reprezentowanych przez 4 183 785 akcji, stanowiących jednocześnie 32,52% udziału w kapitale zakładowym emitenta" - czytamy w komunikacie.

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 4 stycznia 2021 r. do 3 lutego 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 8 lutego 2021 r., a przewidywany dzień rozliczenia transakcji - 11 lutego 2021 r.

Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu w jego ramach akcji, wzywający oraz pozostałe strony porozumienia osiągną lub przekroczą 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impela, przeprowadzony zostanie przymusowy wykup akcji należących do innych akcjonariuszy, podano także.

"Po podjęciu przez walne zgromadzenie emitenta uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, wzywający zamierza doprowadzić do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym" - zapowiedziano także.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)