Zysk operacyjny wyniósł 5,43 mln zł wobec 9,84 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 14,8 mln zł, wobec 3,6 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 610,34 mln zł w I pół. r. obr. wobec 819,67 mln zł rok wcześniej.

"Począwszy od kwietnia 2020 roku, Komputronik i Komputronik Biznes systematycznie odbudowywały zakłóconą działalność operacyjną. Niemal każdego miesiąca minionego półrocza roku obrachunkowego notowaliśmy wyższe obroty i zwiększone marże (wyjątkiem był sierpień, w którym przychody były nieco niższe od przychodów w lipcu). Pozwoliło to osiągać coraz mniejszą ujemną dynamikę przychodów w kolejnych miesiącach w odniesieniu do przychodów z analogicznych okresów poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaż w pierwszym półroczu wyniosły 610 mln zł (spadek o 25,5%), jednak zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 73,7 mln zł (spadek jedynie o 10,6%). Grupa w istotny sposób skoncentrowała się na obniżeniu zarówno stałych jak i zmiennych kosztów prowadzonej działalności, co umożliwiło obniżenie skonsolidowanych kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu o ponad 24,2% w stosunku do poprzedniego okresu. Łącznie opisane zjawiska pozwoliły to wypracowanie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 3,19 mln zł (wobec straty 14.6 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku)" - napisał prezes Wojciech Buczkowski w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I pół. r. obr. 2020/2021 wyniósł 5,78 mln zł wobec 1,52 mln zł straty rok wcześniej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)