Akcjonariuszami żądającymi przymusowego wykupu są Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF B.V., JJR Invest, Maciej Rogaliński oraz Delpia Investments, działający łącznie w oparciu o pisemne porozumienie z 26 sierpnia 2020 r. dotyczące wspólnego nabywania akcji, poinformowano."EFF oraz Terra Recycling nabędą akcje w ten sposób, że:a) EFF nabędzie 2 698 042 [...] akcji, stanowiących 36,2% ogółu akcji objętych przymusowym wykupem i 1,58% ogólnej liczby akcji spółki;b) Terra Recycling nabędzie 4 754 301 [...] akcji, stanowiących 63,8% ogółu akcji objętych przymusowym wykupem i 2,79% ogólnej liczby akcji spółki" - czytamy w komunikacie.Cena wykupu jednej wykupywanej akcji wynosi 2,42 zł.Dzień wykupu akcji ustalono na 23 grudnia 2020 roku.Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2013 r.(ISBnews)