W 2021 roku przerób szacowany jest na ok. 260 tys., przy czym - według Reja - ważne jest uwzględnienie w tej prognozie wydajności złóż, z których Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) pozyskuje surowiec.

"Ropa przerabiana w Trzebini pochodzi z polskich złóż eksploatowanych głównie na Podkarpaciu, przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo" - powiedział Rej.

Spółka Orlen Południe powstała w ramach konsolidacji aktywów PKN Orlen. W jej skład weszły Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax Sp. z o.o. i Zakładową Strażą Pożarną Sp. z o.o., które zostały połączone z Rafinerią Trzebinia S.A.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Wojciech Żurawski

(ISBnews)