W IV kw. 2020 r. przychody wynosiły 59,1 mln zł wobec 95 mln zł rok wcześniej, a w grudniu 2020 r. wyniosły 29,6 mln zł wobec 40,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadki odpowiednio o 37,7% i 26,5% r/r, podano w komunikacie.

"Poziom przychodów za poszczególne okresy 2020 r. jest obciążony skutkami panującego stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w kraju oraz wprowadzonymi wielotygodniowymi zakazami w odniesieniu do handlu w centrach handlowych powyżej 2000 m2" - czytamy dalej.

W związku z rosnącymi zapasami sprzedaż była prowadzona ze znaczącymi rabatami, co negatywnie wpłynęło na marżę brutto na sprzedaży, która za rok 2020 spadła do poziomu 53,4% z 57,1% marży osiągniętej w 2019 r.

"Emitent również zwraca uwagę na fakt, że w okresach otwarcia centrów handlowych ich odwiedzalność drastycznie spadła, co dodatkowo negatywnie wpłynęło na poziom obrotów oraz realizowanych marż. W 2020 r. w całej sieci odnotowano spadek wejść do salonów grupy kapitałowej w porównaniu do roku 2019 o 7,7 mln osób czyli o ponad 33%. W IV kwartale ten spadek wynosił 3,2 mln osób, czyli ponad 43%" - podano także.

Monnari Trade jest w trakcie postępowania o wsparcie z tarczy antykryzysowej przewidzianej dla dużych firm z Polskiego Funduszu Rozwoju, przypomniano.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)