1 grudnia ub.r. Cordia International ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6 905 644 akcji Polnordu, stanowiących 7,08% kapitału spółki, po cenie 3,55 zł za sztukę.

Przed wezwaniem Cordia posiadała 90 637 483 akcje spółki stanowiące ok. 92,92% kapitału.

W połowie grudnia zarząd Polnordu ocenił, że cena zaproponowana w wezwaniu Cordia International na akcje spółki odpowiada wartości godziwej.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.

(ISBnews)