"Wygląda na to, że wynik odsetkowy 'ubił dno' w III kwartale ubiegłego roku i w kolejnych kwartałach powinien rosnąć" - powiedział prezes Michał Gajewski podczas telekonferencji.

Wynik z odsetek wyniósł 1 411 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 1 383 mln zł kwartał wcześniej i w porównaniu z 1 647 mln zł w IV kw. 2019 r.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,66% w IV kw. 2020 r. (bez zmian kw/kw) wobec 3,37% w IV kw. 2019 r.

"Myślę, że należy oczekiwać stopniowej poprawy wyniku odsetkowego i NIM przy scenariuszu ożywienia akcji kredytowej. Można zakładać, że w trakcie roku koszty finansowania są niskie i stabilne, a z drugiej strony mamy wzrost marży odsetkowej" - powiedział członek zarządu Maciej Reluga.

Dodał, że czynnikiem niepewności jest popyt na kredyt, powiązany w dużej mierze ze skalą wsparcia ze strony PFR.

Santander Bank Polska odnotował 81,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 507,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 229,3 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)