"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2019 rok, w której postanawia podzielić zysk netto w kwocie 5 400 345,76 zł w następujący sposób:

a) kwota 3 838 108,05 zł została przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki tj. na wypłatę dywidendy w kwocie 0,45 zł na akcję,

b) pozostała kwota w wysokości 1 562 237,71 zł została przekazana na kapitał zapasowy spółki, czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy został ustalony na 18 lutego 2021 r., a wypłata dywidendy nastąpi 26 lutego 2021 r.

Reklama

W ubiegłym roku akcjonariusze Synektika podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy wysokości 3,07 mln zł tj. 0,36 zł na akcję z zysku za rok obrotowy 2018/2019 (trwający od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.).

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)