"Na podstawie przeprowadzonych testów na utratę wartości, zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących 6 gier, w łącznej wysokości 1,97 mln zł (2,34 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym): 'Idle Coffee Corp', 'Cooking Festival', 'Mighty Heroes', 'Tiny Gladiators 2', 'Word Search Heroes' oraz 'Tiny Tomb: Dungeon Explorer'. Odpisy spowodowane były niższymi od zakładanych wynikami osiąganymi przez powyższe tytuły, które w ocenie emitenta mają ograniczone możliwości poprawy w przyszłości, w związku z czym spółka nie planuje ich dalszego rozwoju" - czytamy w komunikacie.

Spółka dokonała także oceny projektów w pipelinie produkcyjnym, na których prace zostały zawieszone w związku z aktualizacją celów strategicznych oraz intensywnym rozwojem portfolio gier typu hyper-casual.

Reklama

"Dążąc do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji, spółka podjęła decyzję o niekontynuowaniu prac nad pięcioma projektami na różnym etapie zaawansowania: 'John Doe', ;Guns Club' oraz gry z gatunku Sport, Racing oraz Puzzle, oraz dokonaniu odpisów aktualizujących na pełną wartość w/w aktywów, w łącznej wysokości 4,36 mln zł, w tym 2,62 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym" - czytamy także.

Zarząd jest przekonany, że brak kontynuacji prac nad wymienionymi projektami, w związku z obraną strategią koncentracji na grach hyper-casual, przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania w grach GaaS o wysokim potencjale monetyzacyjnym, dotychczasowego portfolio grupy oraz kolejnych tytułów wydawanych na platformie Nintendo Switch, jest najbardziej korzystna z punktu widzenia akcjonariuszy.

"Pozytywny wpływ obranej strategii wydawniczej przejawia się w wyższych przychodach i wynikach operacyjnych oraz w szczególności korzystnych przepływach pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej spółki oraz grupy kapitałowej BoomBit od początku 2020 r." - czytamy także.

Spółka zastrzegła, że na dzień publikacji raportu nie zostało zakończone badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boombit za rok 2020, w związku z czym wskazane powyżej kwoty odpisów aktualizujących nie są ostateczne. Spółka planuje opublikować skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie roczne za rok 2020 w dniu 23 kwietnia 2021 r.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)