W pierwszym rzędzie celem badania była ocena bezpieczeństwa zastosowania wyrobu medycznego CoolCryo, natomiast celem drugiego rzędu była ocena skuteczności zastosowania wyrobu medycznego CoolCryo. Przeprowadzone we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym badania zostały ocenione pozytywnie, podano w komunikacie.

"Osiągnęliśmy kolejny krok milowy w realizacji rozwoju jednego z naszych kluczowych projektów - urządzenia CoolCryo wykorzystywanego w kardiochirurgicznym leczeniu arytmii serca. Pomyślne zakończenie I części fazy przewlekłej badań przedklinicznych otwiera przed nami drogę formalną ku rozpoczęciu badań klinicznych jeszcze w 2021 roku. Cechy CoolCryo bazujące m.in. na bardzo niskiej osiąganej temperaturze rzędu nawet -190ºC, uzyskiwanej w ciągu zaledwie kilkunastu sekund stanowią istotne przewagi konkurencyjne produktu, a jednocześnie szanse na komercyjny sukces w skali globalnej" - powiedział prezes Medinice Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

Zastosowane w krioaplikatorze CoolCryo innowacyjne rozwiązania pozwalają na:

- skrócenie czasu zabiegu,

- większą skuteczność dzięki osiągnięciu niższej temperatury chłodzenia,

- zmniejszenie kosztów zabiegu,

- skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu i jego rehabilitację.

W przeprowadzonych badaniach udało się potwierdzić dwa z tych założeń. Kolejne zostaną potwierdzone podczas rozpoczęcia się badań klinicznych, które planowane są jeszcze w 2021 r., podano także.

"Globalnym trendem w medycynie, obecnym również w kardiologii i kardiochirurgii są zabiegi małoinwazyjne. CoolCryo idealnie wpisuje się w ten trend. Zależy nam na tym, aby operacje były mniej traumatyczne dla pacjenta, który szybciej rozpocznie rehabilitację i dojdzie do pełnego zdrowia. Takie podejście jest wpisane w misję Medinice. Przewagą CoolCryo będzie zastosowanie innego medium chłodzącego niż w obecnie dostępnych tego typu wyrobach medycznych, dzięki czemu uzyskiwana będzie niższa temperatura, zabiegi będą trwały krócej oraz będą skuteczniejsze i tańsze. To ważne biorąc pod uwagę, że roczne tempo wzrostu wykonywanych ablacji wynosi około 9%, a ablacji dotyczących migotania przedsionków prawie 16%" - dodał Choudhary.

CoolCryo to krioaplikator do wykonywania małoinwazyjnej krioablacji kardiochirurgicznej. Sposób działania oparty jest na dobrze znanej metodzie leczenia - kriotermii, która do niszczenia tkanek wykorzystuje bardzo niską temperaturę. Krioaplikator został zaprojektowany specjalnie do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej, która polega na wytworzeniem mini-dostępu do serca z zastosowaniem wideotoratoskopii, zamiast typowej sternotomii, czyli przecięcia mostka.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

(ISBnews)