Zysk operacyjny wyniósł 55,15 mln zł wobec 26,19 mln zł zysku rok wcześniej.

"Rok 2020 był bardzo wymagający, zwłaszcza w obliczu wybuchu pandemii wczesną wiosną, kiedy nikt nie wiedział, co przyniosą nadchodzące tygodnie i miesiące, a jednak okazał się dla nas bardzo udany. Pomimo niepewności na początku roku, zespół Ronson pozostał skoncentrowany i wykazywał się kreatywnością oraz dokładał wszelkich starań, aby kontynuować działalność biznesową. Sprzedaliśmy rekordową w historii spółki liczbę 918 lokali (+ 21% r/r), a także przekazaliśmy rekordową liczbę 966 lokali (+ 47% r/r) - i to w roku, w którym rynek zanotował spadek o 19%, jak podano w raporcie JLL" - powiedział prezes Boaz Haim, cytowany w komunikacie.

"Pomimo burzliwych czasów po raz kolejny Ronson z dobrymi wynikami finansowymi, silnym bilansem i pozycją gotówkową okazał się wiarygodnym partnerem biznesowym dla wszystkich interesariuszy. W 2020 roku spółka pozyskała rekordowe 100 mln zł z emisji obligacji serii V - popyt wyniósł ponad 150 mln zł. W minionym roku spłacone zostały obligacje o wartości 57,1 mln zł oraz kredyty w kwocie 13,1 mln zł netto. W rezultacie nasze wskaźniki zadłużenia netto do kapitałów własnych pozostały na bezpiecznych poziomach 27,2% bez uwzględnienia środków pieniężnych na rachunkach escrow i 23,5% liczonych zgodnie z kowenantami dot. wyemitowanych obligacji. W minionym roku po raz kolejny mogliśmy podzielić się z akcjonariuszami zyskiem w postaci dywidendy w wysokości 9,7 mln zł i kontynuowaliśmy program skupu akcji własnych. Naszym celem jest utrzymanie silnej i bezpiecznej pozycji finansowej, która pozwala nam realizować wszystkie nasze plany biznesowe i budować wartość dla naszych akcjonariuszy" - dodał CFO Yaron Shama.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 401,23 mln zł w 2020 r. wobec 232,62 mln zł rok wcześniej.

"Przychody spółki ogółem wzrosły w 2020 roku o 72,5% r/r do 401,2 mln zł, a przychody ze sprzedaży mieszkań i usług wzrosły o 77% r/r (do 401,2 mln zł). Marża brutto ze sprzedaży projektów mieszkaniowych i usług wyniosła 21,5% wobec 19,5% w roku ubiegłym, a zysk brutto wzrósł o 95% r/r do 86,2 mln zł w 2020 roku. Większość przychodów spółki w tym okresie pochodziła z projektów Citylink III (37%), Grunwald2 (20%) i Miasto Marina (12%); Citylink III z marżą brutto 38,4% odpowiadał za 66% zysku brutto w 2020 roku" - wymieniono w materiale.

W 2020 roku Ronson Development oddał do użytkowania 966 lokali, co oznacza wzrost o 47% r/r. Sprzedaż w tym okresie wzrosła o 21% r/r, do 918 sztuk. Głównymi motorami sprzedaży w tym okresie były projekty Ursus Centralny (266 lokali), Miasto Moje (198 lokali), Wilanów Tulip (69 lokali) i Nova Królikarnia (58 lokali) w Warszawie, Panoramika w Szczecinie (108 lokali) oraz Grunwald2 w Poznaniu (58 lokali). Na koniec grudnia 2020 roku Ronson miał 651 lokali dostępnych do sprzedaży - 84 w gotowych projektach i 567 w realizowanych projektach - które mogą wpłynąć na rachunek zysków i strat w latach 2021 i 2022, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 40,14 mln zł wobec 17,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)