"Cena za jedną akcję S Immo AG zostanie pomniejszona o kwotę dywidendy za jedną akcję S Immo AG zadeklarowanej w okresie pomiędzy niniejszym ogłoszeniem, a rozliczeniem oferty, o ile rozliczenie oferty nastąpi po dniu dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Immofinanz AG posiada obecnie 19 499 437 akcji, co stanowi ok. 26,49% kapitału zakładowego S Immo. 2 633 354 akcje własne S Immo są wyłączone z oferty, podano także.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)