Strata operacyjna wyniosła 3,39 mln zł wobec 155,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 033,74 mln zł w 2020 r. wobec 1 527,39 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Jesteśmy dobrze przygotowani do odbudowy wyników finansowych grupy po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej i wznowieniu działalności obiektów sportowych w Polsce oraz na pozostałych rynkach, na których rozwijamy Program MultiSport. Trzecia fala COVID-19 wpływa negatywnie na wyniki kluczowych obszarów naszej działalności, mamy jednak nadzieję, że w najbliższych tygodniach sytuacja zostanie opanowana i będziemy mogli ponownie kompleksowo wspierać pracodawców w dbaniu o zdrowie psychofizyczne ich pracowników. Od ubiegłego roku intensywnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, wykorzystując przy tym nasze wieloletnie doświadczenie, synergię obszarów oraz analizy dotyczące zmian w zakresie świadczeń pozapłacowych i profilaktyki zdrowotnej. Mocno wierzymy w trend świadomego dbania o zdrowie i upatrujemy w nim szansę na dalszy rozwój oraz odbudowę wyników po wielomiesięcznych ograniczeniach w działalności" - powiedział członek zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny za finanse w grupie kapitałowej Benefit Systems Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 81,66 mln zł wobec 166,34 mln zł zysku rok wcześniej.

"W rok 2021 r. weszliśmy z lockdown'ami na wszystkich naszych rynkach, a w trakcie jego pierwszych trzech miesięcy mierzyliśmy się częstymi zmianami restrykcji w działalności obiektów sportowych. W perspektywie najbliższych miesięcy będziemy koncentrowali się na odbudowie biznesu. Mamy świadomość, że 2021 r. będzie jeszcze okresem pandemii, z podwyższoną zmiennością w otoczeniu biznesowym. Kwestie dyscypliny kosztowej i zarządzania płynnością pozostaną więc istotne. Mamy przekonanie, że w dłuższym horyzoncie dbanie o zdrowie i aktywność fizyczna jako forma profilaktyki zdrowotnej staną się ważnymi, post-pandemicznymi megatrendami, z których grupa kapitałowa Benefit Systems, jej akcjonariusze, klienci, użytkownicy i partnerzy będą mogli skorzystać" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)