"Prace zostały zawieszone z powodu wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest wpisanie do rejestru zabytków zespołu budynków Domu Chemika. Miasto Puławy poinformowało ponadto o skierowaniu do ww. ministerstwa wniosku o umorzenie tego postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość" - czytamy w komunikacie.

30 grudnia 2020 r. Erbud podpisał umowę na przebudowę POK w Puławach za 21,53 mln zł netto.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)