Jak wynika z opublikowanego w piątek raportu firmy Red Electrica de Espana (REE), współodpowiedzialnej za transport energii elektrycznej w Hiszpanii, w 2020 r. zanotowano też największy udział energii ze źródeł odnawialnych w całości energii przesyłanej do ogólnokrajowej sieci.

“W 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych wyniósł w całości dostępnej w sieci energii 44 proc., co stanowiło o 12 proc. więcej w porównaniu z rokiem wcześniejszym” - poinformowała spółka REE.

Według szacunków kierownictw firmy REE w 2020 r. największy udział w wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych miały w Hiszpanii farmy wiatrowe oraz elektrownie wodne. Ich odsetek wyniósł odpowiednio 50 i 27,7 proc.

Trzecim największym dostarczycielem energii ze źródeł odnawialnych były w Hiszpanii w ub.r. były parki z panelami słonecznymi. Ich udział sięgnął 18 proc.

Reklama

Prezes spółki REE Beatriz Corredor wskazała, że wraz z nasilającym się poborem prądu przez hiszpańskie gospodarstwa domowe w dobie pandemii należy spodziewać się systematycznego wzrostu udziału źródeł odnawialnych w całości generowanej w tym kraju energii elektrycznej.

Marcin Zatyka (PAP)

zat/ kib/