Zysk operacyjny wyniósł 2,4 mln zł wobec 5,27 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,76 mln zł wobec 5,47 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży (z działalności kontynuowanej) sięgnęły 7,91 mln zł w 2020 r. wobec 8,58 mln zł rok wcześniej.

"Był to rok dynamicznego rozwoju - przychody ze sprzedaży wzrosły o 22% względem poprzedniego roku osiągając prawie 8 mln zł. Spółka wydała 6 gier w 2020 r. w tym bardzo dobrze przyjęty sequel naszej flagowej gry '911 Operator' - '112 Operator'. Oprócz tworzenia gier przez wewnętrzny zespół Jutsu Games rozwijaliśmy działalność wydawniczą pozyskując kolejne zewnętrzne zespoły developerskie. Wśród gier realizowanych przez zewnętrzne zespoły warto wymienić: 'Transport Inc.' oraz 'Be - A Walker', które spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem graczy. W 2020 r. podpisaliśmy umowy na realizacje kolejnych 4 gier: 'Medic: Pacific Corpsman', 'Dissident: Frostland Escape', 'Natural Instincts' i 'Aquarium Designer'. Na koniec roku produkcja w toku obejmowała 16 tytułów. W 2021 r. liczymy na dalszy wzrost przychodów oraz dalsze rozszerzenie portfela gier" - napisał prezes Bartłomiej Gajewski w liście do akcjonariuszy.

Games Operators to producent i wydawca gier komputerowych, specjalizujący się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

(ISBnews)