Wynik EBITDA wyniósł 21,95 mln zł wobec 28,18 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 211,25 mln zł w 2020 r. wobec 187,99 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku zanotowaliśmy wzrost przychodów o 12%, do ponad 211 mln zł. Wynik EBITDA (skorygowany o zdarzenia jednorazowe) wyniósł 29,3 mln zł, EBITDA gotówkowa (skorygowana o zdarzenie jednorazowe) 16,7 mln zł, a zysk netto (skorygowany o zdarzenie jednorazowe) ponad 9 mln zł. Na niemal wszystkich rynkach, na których działa Grupa FamiCord, w ubiegłym roku spotkaliśmy się z niekorzystnym wpływem stanu pandemii koronawirusa COVID-19 na poziom sprzedaży oraz rentowność. W przypadku naszego biznesu pandemia znacznie ograniczyła lub całkowicie wyeliminowała na dłuższy okres czasu dostęp do kluczowych kanałów sprzedaży offline, w szczególności do szkół rodzenia, szpitali oraz gabinetów lekarskich. Dlatego uzyskanie przez Grupę FamiCord w całym 2020 roku sprzedaży i rentowności ma poziomie z 2019 roku było niemożliwe. Na poziom rentowności wpłynęły także wyższe koszty sprzedaży i marketingu związane z powiększeniem struktur sprzedażowych i obecności na nowych rynkach oraz koszty konsolidacji spółek, które dołączyły do Grupy FamiCord w 2020 roku" - skomentował wyniki prezes Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

Na koniec 2020 r. Grupa PBKM w segmencie B2C przechowywała 358 098 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o 16% więcej niż na koniec 2019 roku. Razem w segmentach B2C i B2B na koniec 2020 roku liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w Grupie PBKM wyniosła 390 tys., co oznacza wzrost o 17% r/r. Łączna liczba wszystkich przechowywanych materiałów biologicznych osiągnęła 530 tys.

W 2020 roku Grupa PBKM pozyskała prawie 26 tys. nowych próbek w segmencie B2C, tj. o 1% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział umów abonamentowych w 2020 roku zmienił się i wynosi obecnie 35,9% wobec 38,7% na koniec roku 2019, co jest konsekwencją przejęcia w 2020 roku spółek, w których dominuje przedpłacony model płatności. Łącznie liczba pozyskanych nowych próbek w segmencie B2C i B2B w 2020 roku wyniosła ponad 28 tys.

Ponadto w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG, dotyczącej przechowywania wszystkich preparatów komórek macierzystych należących do Cryo-Save, Grupa PBKM przechowuje we własnych laboratoriach materiał biologiczny należący do około 300 tys. rodzin, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 4,46 mln zł wobec 9,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)