Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 10 mln zł wobec 14,36 mln zł straty rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 19,52 mln zł, wobec 11,15 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,73 mln zł w 2020 r. wobec 16,65 mln zł rok wcześniej.

"2020 rok zakończyliśmy z blisko 55% wzrostem skonsolidowanych przychodów, do rekordowych 25,7 mln zł. Na poziomie wyniku netto miniony rok zamknęliśmy z 8,2 mln zł zysku, co również jest najwyższym wynikiem w dotychczasowej historii Artifex Mundi. Na rekordowe wyniki grupy złożyło się szereg czynników. Niewątpliwie 2020 rok był udany dla twórców i sprzedawców rozrywki oferowanej cyfrowo, z branżą gier na czele. Towarzyszące pandemii ograniczenia w życiu społecznym, szczególnie w wiosennym okresie, przełożyły się na skokowy wzrost popytu na gry dystrybuowane cyfrowo, czego również nasza firma była beneficjentem" - napisał prezes Przemysław Błaszczyk w liście do akcjonariuszy.

Według niego, istotniejszy, i co kluczowe, długofalowy wpływ na osiągane przez grupę wyniki, miały w minionym roku czynniki wewnętrzne.

"Zmiana strategii segmentu gier HOPA komercjalizowanych w modelu premium, w szczególności koncentracja na poszerzeniu oferty gier w wersjach na konsole oraz modyfikacja polityki cenowej dla konsol zaowocowała skokowym wzrostem przychodów segmentu i w konsekwencji - całej grupy. Rezygnując z inwestycji w nowe gry z tego gatunku i ograniczając nakłady w tym obszarze do wydatków związanych z portami już posiadanych gier na nowe platformy istotnie zwiększyliśmy zyskowność segmentu zapewniając środki na rozwój strategicznych projektów Artifex Mundi" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 7,92 mln zł wobec 13,89 mln zł straty rok wcześniej.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)