Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 28,8 mln zł i były wyższe o ok. 7,5% r/r, podano w komunikacie.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2021 roku w tym segmencie wyniosła około 85,6 mln zł i była niższa o ok. 30,6% r/r.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) - wyniosły około 31,1 mln zł i były wyższe o ok. 95,2% r/r.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2021 roku w tym segmencie wyniosła około 86 mln zł i była wyższa o ok. 15,9% r/r.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w marcu 2021 roku przez grupę wyniosła ok. 49,2%% i była wyższa o około 5,7 pkt proc. w skali roku.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec marca 2021 roku wyniosła 52,5 tys. m2 i była niższa o 2,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej w marcu 2020 roku.

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)