Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł w ub.r. 50,37 mln zł wobec 35,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 70,62 mln zł wobec 58,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Erbud podkreśla, że jego skonsolidowany zysk brutto wrósł w ub.r. o 32%, EBIT - o 21%, a zysk netto - o 44%.

"Tak imponująca poprawa naszej rentowności to przede wszystkim efekt zmiany struktury sprzedaży. Zgodnie z naszą strategią zmniejszamy ekspozycję w najbardziej konkurencyjnych i nisko rentownych obszarach, a skupiamy się na projektach w przemyśle oraz, przez ONDE, w OZE – czyli tam, gdzie mamy unikatowe kompetencje i możemy wypracować wyższe marże" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

W segmencie przemysłowym w kraju EBIT wrósł o 88% w stosunku do 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 228,34 mln zł w 2020 r. wobec 2 313,36 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku Grupa Erbud miała 2,228 mld zł przychodów, czyli nieco mniej (-3,7%) niż w roku poprzednim. Największy wpływ na taki wynik miał spadek sprzedaży (-28,8%) w segmencie kubaturowym w Polsce. W znacznej mierze został on zrekompensowany wzrostami za granicą (+91%) czy przychodami ONDE - krajowego lidera w budownictwie OZE, które zwiększyły się w ciągu roku o ponad 54% do poziomu 586,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Jeśli chodzi o nasze przychody, to warto spojrzeć na nie z perspektywy czwartego kwartału. Rosły one w tym okresie w Polsce i za granicą w dobrym tempie - odpowiednio +19% r/r i +25% r/r" - dodał prezes.

Erbud wypracował w ub.r. 304 mln zł przepływów z działalności operacyjnej, co pozwoliło spłacić ok. 133 mln zł zadłużenia. W kasie spółki na koniec roku było 346 mln zł gotówki, co oznacza, że nie posiada ona obecnie długu netto, podkreślono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 27,31 mln zł wobec 18,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)