"Liczba kontraktów podpisanych w grupie w 2020 r. wyniosła 231 i opiewała na kwotę ok. 2,5 mld zł. Portfel zamówień Grupy Erbud na koniec 2020 r. wart był ok. 2,555 mld zł, czyli o 7% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost (+65% r/r) nastąpił w przypadku backlogu Onde, który na koniec roku wynosił 1,075 mld zł" - czytamy w komunikacie.

"Nasz backlog na koniec 2020 r. pozwala optymistycznie oceniać perspektywy, jeśli chodzi o sprzedaż w najbliższym czasie" - skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w materiale.

Erbud S.A. miał na koniec 2020 r. krajowy portfel zleceń o wartości 1 188 mln zł, z tego 954 mln zł na 2021 r. Portfel zleceń za granicą na koniec 2020 r. wyniósł 6,7 mln zł, podano w sprawozdaniu zarządu.

"Priorytetem dla spółki, podobnie jak w roku 2020, będzie pozyskiwanie kontraktów z bezpieczną marżą, współpraca z dotychczasowymi klientami oraz pozyskanie nowych klientów w nowych segmentach np. centra logistyczne" - czytamy w sprawozdaniu.

Erbud International na koniec 2020 r. posiadał portfel zleceń o wartości 29 mln zł wobec 13,6 mln zł rok wcześniej.

"Strategicznym celem Erbud International jest umacnianie pozycji na rynkach: belgijskim, holenderskim oraz szersze wejście na rynek niemiecki. Spółka zamierza wykorzystać istniejąca dobra koniunkturę w Belgii na inwestycje w zakresie budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej (głównie szpitali i szkół) przyjmując do realizacji obiekty wraz z dostawą materiałów" - czytamy dalej.

Z kolei Onde - jeden z liderów budownictwa w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce - w rok 2021 weszło z portfelem zleceń o wartości ponad 1 077 mln zł, z czego do zrealizowania w roku 2021 jest ponad 840 mln zł. Dla porównania - rok 2020 spółka rozpoczynała portfelem zleceń o wartości 650 mln zł. Dodatkowo w okresie od początku 2021 roku spółka pozyskała kolejne zlecenia o wartości ponad 156 mln zł, podano także.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 228 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)