Zysk operacyjny wyniósł 59,79 mln zł wobec 50,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 78,29 mln zł wobec 66,78 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 682,34 mln zł w 2020 r. wobec 1 661,97 mln zł rok wcześniej.

"37 mln zł (wzrost o 28% r/r) zysku netto, przy sprzedaży na poziomie 1,68 mld zł (wzrost o 1% r/r) - takie są wyniki Grupy Unibep za 2020 r. To historyczne wyniki grupy osiągnięte w trudnych, pandemicznych warunkach. [...] Nasza spółka deweloperska Unidevelopment w 2020 roku osiągnęła rekordowy wynik - przy sprzedaży na poziomie 242 mln zł, zysk netto wyniósł 27 mln zł. Deweloper podpisał 819 umów z klientami oraz przekazał 770 mieszkań" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 16,76 mln zł wobec 16,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)