"Spółka złoży: inwestorom (innym niż Israel Land Development Company Ltd. z siedzibą w Bnei Brak, Izrael (ILDC)) oferty objęcia obejmujące łącznie 652 384 akcji serii E; oraz ILDC ofertę objęcia łącznie 1 001 000 akcji serii E" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec marca br. zarząd MLP Group podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 1 653 384 akcji zwykłych serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Jednocześnie spółka podała, że zawarła z Pekao Investment Banking (w roli globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu) oraz Biurem Maklerskim Pekao (w roli współprowadzącego księgę popytu i agenta rozliczeniowego) umowę o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych akcji. Przyspieszony book building rozpoczął się 24 marca.

W połowie kwietnia MLP Group informowało, że zdecydowało o przeprowadzeniu analiz oraz wstępnych prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 1 653 384 akcji zwykłych serii E.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 191 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)