Strata operacyjna wyniosła 22,73 mln zł wobec 25,25 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 186,95 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 217,37 mln zł rok wcześniej.

"Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki I kwartału 2021 roku, to charakterystyczna dla podmiotów działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w I kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku. W okresie I kwartału 2021 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 186 946 tys. zł, które zmniejszyły się o 30 428 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Koszt własny sprzedaży obniżył się o 28 838 tys. zł i wyniósł 195 985 tys. zł. Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 9 039 tys. zł i zwiększyła się o 1 590 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża wyniku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2021 roku spadła o 1,41 pkt proc. i wyniosła -4,84%, natomiast w analogicznym okresie 2020 roku osiągnęła poziom -3,43%" - czytamy w raporcie.

"Spadek przychodów i wyniku brutto ze sprzedaży wynikał przede wszystkim ze zmniejszonej realizacji kontraktów budowlanych w Grupie AB Kauno w I kwartale 2021 roku w porównaniu do I kwartału 2020 roku oraz w mniejszym stopniu, w pozostałych spółkach zależnych Grupy Trakcja. Głównym czynnikiem, który wpłynął na niższą realizację były trudne warunki pogodowe na początku 2021 roku (utrzymująca się ujemna temperatura), które utrudniały bądź uniemożliwiały prowadzenie robót budowlanych. Z kolei w analogicznym okresie poprzedniego roku warunki atmosferyczne były wyjątkowo łagodne, co pozwoliło na realizację robót już od stycznia" - dodano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 6,68 mln zł wobec 13,2 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)