W celu sfinansowania nabycia akcji własnych, zwyczajne walne zgromadzenie utworzy kapitał rezerwowy wysokości 11 mln zł. Zarząd będzie upoważniony do jedno- lub wielokrotnego nabywania akcji własnych w okresie od dnia podjęcia stosownej uchwały do 30 czerwca 2023 r., czytamy w komunikacie.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2020 r. Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 635 umów; grupa przekazała w tym czasie łącznie 872 lokale.

(ISBnews)