Zarząd zawnioskował, aby dzień dywidendy ustalono na 28 września, a dzień wypłaty dywidendy na 15 grudnia 2021 r.

"Zarząd emitenta uzasadnia, że powodem wydłużonego okresu między dniem dywidendy, a dniem wypłaty dywidendy jest konieczność zapewnienia spółce odpowiednich przepływów pieniężnych, a także konieczność zabezpieczenia odpowiedniego poziomu pozycji gotówkowej netto do dnia wypłaty dywidendy" - czytamy dalej.

Lokum Deweloper odnotował 17,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 54,74 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 55,44 mln zł wobec 39,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2020 r. sprzedała 463 lokale.

(ISBnews)