"Celem Kredyt Inkaso jest wykorzystanie sprzyjającej koniunktury na rynku wierzytelności i zwiększenie poziomu inwestycji. Raportowane dotąd wyniki finansowe za poprzedni rok udowodniły, że nawet w trudnych warunkach biznesowych i gospodarczych potrafimy wypracować zysk, dzięki zachowaniu dyscypliny kosztowej oraz doskonaleniu procesów wewnętrznych. Obecnie planujemy nową emisję obligacji w celu zakupu kolejnych portfeli wierzytelności. Nasze inwestycje chcemy prowadzić w porozumieniu z obecnymi obligatariuszami spółki" - powiedział prezes Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

Zwołanie zgromadzenia związane jest z koniecznością dostosowania przewidzianych w warunkach emisji poziomów wskaźnika finansowego 2 (jak zdefiniowano w warunkach emisji) do aktualnych potrzeb inwestycyjnych.

"Wiąże się to z potrzebą zmiany treści przypadku naruszenia dotyczącego wskaźnika finansowego 2 oraz uzupełnienia warunków emisji o dodatkowe definicje, o dodatkowe przypadki naruszenia, dotyczące m.in. spłaty i zaciągania zadłużenia finansowego oraz o jednorazową dodatkową premię dla obligatariuszy" - czytamy dalej.

Do udziału w zgromadzeniu uprawnieni będą posiadacze obligacji, którzy złożą najpóźniej 25 czerwca 2021 r. świadectwo depozytowe z terminem ważności zapewniającym jego aktualność w czasie odbywania zgromadzenia. Tak zdeponowane świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem zgromadzenia, podano także.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)