"Oferta obejmować będzie emisję nowych akcji (nie więcej niż 8,25 mln akcji) oraz sprzedaż akcji istniejących (nie więcej niż 8,85 mln akcji) przez obecnych akcjonariuszy (Erbud oraz Jacka Leczkowskiego). Przy założeniu uplasowania całej oferty, akcje oferowane stanowić będą 31,1% kapitału zakładowego spółki, a udział Erbudu w podwyższonym kapitale Onde zmniejszy się z ok. 87,9% do ok. 60,7%" - czytamy w komunikacie.

Erbud planuje sprzedać maksymalnie do 18,7% akcji spółki, które posiadać będzie na datę prospektu, natomiast Jacek Leczkowski planuje sprzedać maksymalnie do 24,3% akcji spółki, które posiadać będzie na datę prospektu, podano.

Reklama

"Akcje oferowane będą oferowane w dwóch transzach: dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Inwestorom indywidualnym zaoferowane zostanie około 20% akcji oferowanych. Intencją spółki i oferujących jest zaoferowanie akcji nowej emisji inwestorom indywidualnym, jak również inwestorom instytucjonalnym. Intencją spółki i oferujących jest zaoferowanie akcji sprzedawanych wyłącznie inwestorom instytucjonalnym" - czytamy w komunikacie.

Podmiotem pełniącym funkcję globalnego koordynatora oraz zarządzającego księgą popytu jest Trigon Dom Maklerski.

"Oferta, zgodnie z obecnym harmonogramem, rozpocznie się procesem budowania księgi popytu planowanym na przełom czerwca i lipca" - napisano także.

"W ramach IPO, Onde planuje zaoferować akcje nowej emisji, przeznaczając wpływy z emisji na dalszą rozbudowę portfela projektów wiatrowych i fotowoltaicznych oraz ich dewelopment na dynamicznie rosnącym rynku w Polsce. Ostateczna decyzja dot. oferty będzie zależała od warunków rynkowych. Szczegóły na temat oferty zostaną opublikowane w prospekcie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego" - czytamy dalej.

Cele emisyjne to:

1) zrefinansowanie zakupów projektów farm fotowoltaicznych na różnym etapie zaawansowania o potencjale;

2) zakup projektów farm fotowoltaicznych głównie na zaawansowanym etapie prac przygotowawczych;

3) proces przygotowania - dewelopmentu - projektów farm fotowoltaicznych na wczesnym etapie, wymieniono w materiale.

"Osiągnięcie pozycji czołowego wykonawcy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce sprawiło, że postanowiliśmy pójść krok dalej i rozwinąć naszą działalność o dewelopment i skorzystać na poszerzeniu naszego udziału w budowaniu wartości projektów OZE. Oprócz kontynuacji działalności wykonawczej w segmencie budownictwa OZE oraz budownictwa inżynieryjno-drogowego będziemy budować duże farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w tzw. modelu develop, bulid and sell. To powinno pozwolić nam na pełniejszy udział w transformacji energetycznej Polski oraz na realizację premii deweloperskiej i generowanie wyższych marż. Na ten cel właśnie chcemy przeznaczyć środki z emisji nowych akcji" - powiedział prezes Paweł Średniawa, cytowany w komunikacie.

Onde zrealizowało lub jest w trakcie realizacji blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy ok. 2 800 MW. Spółka wykonuje projekty dla renomowanych krajowych i zagranicznych inwestorów infrastruktury energetycznej oraz spółek sektora elektroenergetycznego.

(ISBnews)