"Przydział obligacji nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba przydzielonych obligacji będzie wynikać z zarejestrowania obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku, których realizacja w odpowiednim zakresie nastąpi wraz z opłaceniem przez Inwestorów obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie podjętą w dniu 29 czerwca 2021 r. niniejszą uchwałą" - czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu Columbus Energy zdecydował o emisji 60 000 trzyletnich obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Propozycje nabycia obligacji serii F miały być skierowane do wybranych inwestorów kwalifikowanych.

Reklama

Decyzja o emisji papierów wartościowych serii F jest pierwszym etapem realizacji programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. Program ma na celu budowanie zdywersyfikowanego finansowania działalności całej grupy.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)