"Ocenia się, że w 2021 r. spożycie wieprzowiny może obniżyć się z 41 kg/mieszkańca w 2020 r. do 40,5 kg. Spożycie wołowiny może utrzymać się na poziomie ok. 4 kg/mieszkańca. Spożycie drobiu prawdopodobnie zmniejszy się z 31 kg w 2020 r. do 30,5 kg/mieszkańca. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) prawdopodobnie będzie mniejsze niż w 2020 kg o ok. 1 kg/mieszkańca i wyniesie 79 kg/mieszkańca" - czytamy w raporcie "Rynek mięsa - stan i perspektywy".

W 2020 r. produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca w wadze bitej ciepłej (bez podrobów) wyniosła w Polsce 5 220 tys. ton, w tym mięsa drobiowego 2 811 tys. ton, wieprzowego 1 853 tys. ton i wołowego 565 tys. ton, podał też Instytut.

Reklama

"Całkowita produkcja mięsa była większa niż rok wcześniej o 1,8%, ale jej struktura nieco inna. Produkcja wieprzowiny zmniejszyła się w skali roku o 0,7%, a wołowiny o 0,4%, natomiast produkcja drobiu wzrosła o 4%. W rezultacie produkcja drobiu stanowiła 53,8% ogólnej produkcji mięsa, produkcja wieprzowiny 35,4%, a wołowiny 10,8%, podczas gdy w 2019 r. było to odpowiednio 52,6%, 36,3% i 11%. Z sukcesywnym spadkiem produkcji mięsa czerwonego mamy do czynienia od kilku lat. Jest to proces wynikający z długookresowego spadku opłacalności produkcji, ale nie bez znaczenia pozostają różnego rodzaju ruchy na rzecz zamienników mięsa" - czytamy dalej.

Ceny będą rosły szybciej

Dynamika wzrostu cen detalicznych mięsa i przetworów mięsnych ulegnie wzmocnieniu, szczególnie w III i IV kw. br., prognozuje IERiGŻ.

"Można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach 2021 r., a zwłaszcza w trzecim i czwartym kwartale br., dynamika wzrostu cen detalicznych mięsa i przetworów mięsnych ulegnie wzmocnieniu, głównie za sprawą przewidywanego wzrostu cen mięsa wieprzowego" - czytamy w raporcie "Rynek mięsa - stan i perspektywy".

W Polsce, w kwietniu 2021 r. ceny detaliczne mięsa i jego przetworów osiągnęły poziom o 4,2% wyższy niż w grudniu 2020 r., podał też Instytut.

"Ceny mięsa wołowego wzrosły o 2,5%. Ceny detaliczne mięsa wieprzowego o 5,2%, a drobiowego o 17,4%. Wędliny i pozostałe przetwory mięsne podrożały o 0,5%, a podroby i przetwory podrobowe o 2%. W kwietniu 2021 r. konsumenci za artykuły mięsne płacili średnio o 1,2% mniej niż rok wcześniej. Relatywnie małemu spadkowi cen wędlin i przetworów mięsnych o 0,5% towarzyszył znacznie głębszy spadek cen mięsa surowego o 2,3%. W kwietniu br. mięso wieprzowe było o 9,7% tańsze niż przed rokiem, mięso wołowe o podrożało o 2%, a mięso drobiowe o 6,8%" - czytamy dalej.