Oznacza to, że w pierwszym półroczu Alumetal wypracował 118,5 mln zł EBITDA oraz 88 mln zł znormalizowanego zysku netto, czyli o około 220% i 350% więcej niż rok wcześniej. To również wyraźnie więcej niż EBITDA i zysk netto w całym 2020 roku, podkreśliła spółka.

"Jesteśmy zadowoleni z pierwszego półrocza 2021 roku, a obserwowane trendy i zamówienia klientów napawają nas optymizmem co do kolejnych kwartałów i pozwalają oczekiwać wyraźnego przekroczenia 200 tys. ton sprzedanych stopów w tym roku. Nasze rezultaty sprzedażowe i finansowe to efekt zarówno pozytywnych dla nas zmian na rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, jak również zrealizowanych inwestycji rozwojowych i optymalizacji operacyjnej w Grupie Alumetal" - powiedziała prezes Alumetalu Agnieszka Drzyżdżyk, cytowana w komunikacie.

Reklama

Jak ocenia spółka, bardzo dobrze funkcjonują nowoczesne moce produkcyjne w zmodernizowanym zakładzie w Kętach, które zwiększyły jego zdolności produkcyjne i zmniejszyły jednostkowy koszt wytworzenia. Znacznie poprawiła się również produktywność i efektywność kosztowa w pozostałych zakładach, jednocześnie zwiększana jest sprzedaż stopów wstępnych z rozbudowanego zakładu w Gorzycach, w tym zaawansowanego technologicznie drutu (grain refiners), wskazano również.

"Prezentujemy wstępne wyniki kwartalne, odpowiadając na rekomendację zawartą w najnowszej edycji Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Doceniamy zaufanie naszych akcjonariuszy, chcemy jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby, realizując modelowe relacje inwestorskie i klarowną politykę informacyjną. Wyniki te będziemy publikować już co kwartał" - podkreślił członek zarządu i dyrektor finansowy Alumetalu Przemysław Grzybek.

Publikacja raportu okresowego Grupy Alumetal za pierwsze półrocze 2021 roku została zaplanowana na 16 sierpnia br.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)