Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 70,19 mln zł wobec 19,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 872,56 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 434,97 mln zł rok wcześniej.

"W minionym półroczu byliśmy świadkami szybkiego wzrostu cen podstawowych materiałów budowlanych. Należy jednak zauważyć, iż obecne poziomy cen - z wyjątkiem stali - nie odbiegają znacząco od poziomów z lat 2018 i 2019, kiedy to ofertowaliśmy i podpisywaliśmy umowy na największe kontrakty drogowe i kubaturowe znajdujące się obecnie w portfelu zamówień grupy kapitałowej Mirbud. Ważnym i przydatnym narzędziem okazuje się także wprowadzona w 2019 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad waloryzacja kontraktów, która częściowo zabezpiecza je przed skutkami wystąpienia negatywnego zjawiska wahań cenowych. Pomimo powyższych okoliczności grupa kapitałowa Mirbud kończy pierwsze półrocze 2021 roku bardzo dobrymi wynikami: w tym czasie podwoiliśmy przychody względem roku poprzedniego do 872 mln zł, a zysk netto wzrósł aż o 365% i wyniósł blisko 50 mln zł. Na szczególną uwagę zasługuje rentowność, która na poziomie zysku operacyjnego EBIT wzrosła z 4,4 do 8,04%, natomiast na poziomie zysku netto - z 2,46 do 5,7%" - napisał prezes Jerzy Mirgos w komentarzu do wyników.

Na osiągnięte wyniki finansowe w dużym stopniu złożyła się również działalność w segmencie budownictwa budynków użyteczności publicznej. Budowy dużych stadionów piłkarskich w Łodzi i Płocku sprawiają, iż Mirbud S.A. jest coraz bardziej rozpoznawalnym wykonawcą specjalizującym się również w realizacji tego rodzaju obiektów. Zaawansowane fazy budowy obu stadionów oraz zakończenie budowy hal sportowych w Lublinie i Opolu w dużej mierze wpłynęły na poprawę wyniku także i w tym segmencie, podkreślił prezes.

"W pierwszej połowie roku obserwujemy duże ożywienie na rynku budowy obiektów magazynowych i produkcyjnych. Na skutek pandemii koronawirusa doszło do znaczących zmian w sektorze handlu, który w dużej mierze przeniósł się do internetu. To zjawisko widać również w zmianie struktury portfela zamówień grupy kapitałowej Mirbud, w którym udział tego rodzaju wysokomarżowych kontraktów wzrósł z 1% na koniec 2020 roku do 6% na koniec pierwszego półrocza 2021. W sumie nasza działalność w tym segmencie wygenerowała w I półroczu 144 mln zł przychodu. W kolejnych kwartałach spodziewamy się kontynuacji rozwoju tego rodzaju budownictwa w Polsce. Mam nadzieję, że również grupa kapitałowa Mirbud będzie miała w tym swój udział" - czytamy dalej.

Niskie stopy procentowe oraz postępująca inflacja sprzyjają ożywieniu na rynku mieszkaniowym, napisał dalej prezes.

"Nasza spółka dedykowana do działalności w tym obszarze - JHM Development - w pierwszym półroczu zanotowała znaczącą poprawę wyników finansowych, które po stronie przychodów wzrosły o 83% rok do roku, wynosząc 64 mln zł. Wprawdzie nieprzewidziane opóźnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych na niektórych projektach spowodują, iż w tym roku najprawdopodobniej nie uda nam się osiągnąć założonego poziomu sprzedaży 500 mieszkań, to jednak wyraźnie widać, że ten segment naszej działalności dynamicznie się rozwija" - wskazał Mirgos.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 34,92 mln zł wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2020 r. miała 1 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)