Zysk operacyjny wyniósł 5,78 mln zł wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,45 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 35,11 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2021 r. spółka miała 9,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 111,39 mln zł w porównaniu z 85,8 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I półroczu wyniósł 20,61 mln zł wobec 21,38 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ATM Grupa za pierwsze półrocze 2021 rok wyniosły 111 387 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku stanowi wzrost o 29,8%, tj. o 25 587 tys. zł. Grupa kapitałowa ATM Grupa działa w ramach sześciu segmentów: produkcja telewizyjna i filmowa, zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie, działalność deweloperska, produkcja gier komputerowych oraz działalność pozostała. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży zwiększyły się we wszystkich segmentach operacyjnych za wyjątkiem segmentu nadawanie. W analizowanym okresie grupa odnotowała także wyższy zysk netto niż w pierwszym półroczu 2020 roku" - czytamy w raporcie.

Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna. Za pierwsze półrocze 2021 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym segmencie 73 757 tys. zł, co stanowi 66,2% przychodów ze sprzedaży ogółem, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 11,06 mln zł wobec 3,96 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)