Reklama

"Z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy, tj. realizacji usług serwisu i rozwoju systemów SUD, Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do kwoty ok. 11,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Sygnity podało też, że łączna wartość wszystkich umów (w tym umów serwisowych) zawartych z PGE w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 16,8 mln zł brutto i obejmuje m.in. również umowę, której przedmiotem jest wykonanie do końca I kwartału 2022 roku modyfikacji oraz rozbudowy systemów do obsługi klientów TPA w związku z wejściem w życie przepisów ustawy mocowej. Wynagrodzenie z tytułu realizacji tej umowy wynosi ok. 4,4 mln zł brutto.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)