Podstawowym przedmiotem działalności FAASSH ma być prowadzenie sklepu internetowego przeznaczonego do sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów odzieżowych marek luksusowych oraz premium w modelu platformy zakupowej typu marketplace, pod adresem faassh.com, podano.

"Umowa zakłada objęcie przez spółkę łącznie 68 000 akcji zwykłych na okaziciela, nowej emisji, w kapitale zakładowym FAASSH, o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 68 000 zł, które będą stanowić 40% kapitału zakładowego FAASSH, za łączną cenę emisyjną 3 000 068,95 zł" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Planowane objęcie przez spółkę akcji nastąpi w 3 etapach:

- I etap - objęcie 43 715 akcji (po zakończeniu którego spółce będzie przysługiwać 30% akcji w kapitale zakładowym FAASSH);

- II etap - objęcie 12 143 akcji (po zakończeniu którego spółce będzie przysługiwać 35,38% akcji w kapitale zakładowym FAASSH);

- III etap - objęcie 12 142 akcji (po zakończeniu którego spółce będzie przysługiwać 40% akcji w kapitale zakładowym FAASSH), wskazano również.

Realizacja umowy inwestycyjnej w zakresie obejmowania akcji FAASSH przez spółkę nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

"Objęcie przez spółkę akcji na II i III etapie inwestycji będzie uzależnione od osiągnięcia przez FAASSH celów biznesowych określonych w umowie inwestycyjnej" - czytamy dalej.

Planowana transakcja objęcia akcji w spółce FAASSH wpisuje się w strategię Oponeo.pl, mającą na celu dywersyfikację biznesu w oparciu o nowe projekty e-commerce'owe i rynki produktowe, podsumowano.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)