Zysk operacyjny wyniósł 15,89 mln zł wobec 30,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,64 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 45,01 mln zł rok wcześniej.

Na dzień 30 września 2021 roku spółka zależna Skarbiec TFI S.A. zarządzała 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także portfelami 8 funduszy dedykowanych, o łącznej wartości aktywów na poziomie 6 635,9 mln zł, podano.

"W pierwszym kwartale roku obrotowego wyniki inwestycyjne osiągnięte przez fundusze inwestycyjne były zadowalające. Według stanu na 30.09.2021, w okresie 3 miesięcy, 14 funduszy rynku kapitałowego zarządzane przez Skarbiec TFI S.A znajdowały się w kwartylu numer 1 i kwartylu numer 2 w swoich grupach porównawczych. Największy wzrost aktywów zarządzanych przez Skarbiec TFI według stanu na 30.09.2021 wobec 30.09.2020 nastąpił w kategorii aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów gdzie odnotowano wzrost RdR o 1 600 mln zł (5 455 mln zł według stanu na 30 września 2021 wobec 3 855 mln zł według stanu na 30 września 2020)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,43 mln zł wobec 9,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)