Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 66,07 mln zł wobec 46,79 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 72,87 mln zł wobec 52,84 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 11,91% wobec 11,25% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 611,62 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 469,53 mln zł rok wcześniej.

"W samym III kwartale 2021 grupa przy ponad 30-proc. wzroście sprzedaży (do 611,6 mln zł) wypracowała zysk netto na poziomie 51 mln zł, co oznacza wzrost o 39% r/r. Rentowność grupy wzrosła na wszystkich poziomach, zarówno w ujęciu procentowym jak i wartościowym" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, dalszy wzrost rentowności na poziomie operacyjnym to efekt głównie wzrostu marży brutto na sprzedaży, utrzymywania silnej dyscypliny kosztowej od początku pandemii oraz wykorzystania dźwigni operacyjnej po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią. Rentowność marży brutto ze sprzedaży utrzymywała się na wysokich poziomach zbliżonych do poprzednich kwartałów (narastająco wynosiła 28,5% wobec 28,2% rok wcześniej).

"Pomimo dalszego zwiększania udziału w przychodach sprzedaży eksportowej, charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami operacyjnymi, rentowność brutto jest na zbliżonym poziomie, a nawet lekko wyższa rok do roku - zarówno narastająco, jak i w samym trzecim kwartale. Bardzo dobre wyniki finansowe, dalsze silne wzrosty są przede wszystkim efektem wykorzystania w pełni szans rynkowych, przygotowania operacyjnego, oszczędności, a w dużo mniejszym stopniu efektem niższej bazy w I półroczu rok wcześniej związanej z pandemią" - powiedział prezes Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 144,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 81,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 674,53 mln zł w porównaniu z 1 237,3 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 203,36 mln zł wobec 126,05 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 12,14% wobec 10,19% rok wcześniej.

"Grupa Auto Partner [...] po trzech kwartałach 2021 roku kontynuowała trend dynamicznych, dwucyfrowych wzrostów przychodów ze sprzedaży osiągając poziom blisko 1,7 mld zł, co oznacza +35% rok do roku. Tym samym grupa osiągnęła po trzech kwartałach poziom sprzedaży wypracowany w całym 2020 roku. Największe wzrosty spółka wypracowała w eksporcie (+46% r/r), choć w kraju także osiągnęła silną dynamikę (blisko 28%). Jednocześnie grupa utrzymała wysoką rentowność, a jej zysk netto wzrósł o 76% do 144,4 mln zł" - czytamy dalej.

W okresie dziewięciu miesięcy 2021 grupa otworzyła 11 nowych oddziałów w Polsce i w efekcie łączna ich liczba wynosi 103, zaznaczono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 138,99 mln zł wobec 85,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,67 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)