Ogłoszony właśnie skup akcji obejmuje do 500 000 akcji, stanowiących 2,17% wszystkich akcji spółki. Akcje własne będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia, podano.

"Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy spółki. Każdy z nich może zgłosić do sprzedaży maksymalnie 3% posiadanych akcji Best, z zastrzeżeniem, że akcjonariusze posiadający od 1 do 33 akcji Best mogą złożyć ofertę sprzedaży na 1 akcję i mają gwarancję sprzedaży tej akcji niezależnie od poziomu redukcji ofert sprzedaży. Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 3 do 17 grudnia br. (ostatniego dnia do godz. 17:00) w sieci Punktów Obsługi Klientów DM BOŚ. Rozliczenie skupu zaplanowane jest na 22 grudnia br. Tego dnia na rachunkach akcjonariuszy biorących udział w skupie powinny pojawić się pieniądze za nabyte przez spółkę akcje" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Rozpoczynający się skup akcji własnych jest pierwszą turą skupu przeprowadzaną przez spółkę na podstawie zgody nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 26 listopada 2021 r. Zgodnie z uchwałą, Best w kolejnych turach będzie mógł dodatkowo skupić do 357 000 akcji łącznie za blisko 10 mln zł.

"Dzięki przemyślanym inwestycjom, ciągle doskonalonym operacjom, efektywnym strategiom windykacyjnym oraz konsekwentnie realizowanej przez lata polityce reinwestowania zysków, zbudowaliśmy obecną, silną pozycję grupy kapitałowej Best. Dziś Best jest spółką na tyle dojrzałą, że może dalej rosnąć, inwestując w nowe portfele wierzytelności, a jednocześnie dzielić się wypracowywanymi dochodami ze swoimi akcjonariuszami. Zgodnie z uchwałą podjętą przez ostatnie walne zgromadzenie, w ramach skupu akcji własnych możemy wypłacić akcjonariuszom łącznie blisko 25 mln zł. Biorąc natomiast pod uwagę nasze bieżące plany inwestycyjne, zdecydowaliśmy się przeprowadzić buy-back w dwóch transzach. Pierwszą, o wartości do 15 mln zł, zamierzamy rozliczyć jeszcze przed okresem świąteczno-noworocznym. Kolejny skup akcji, o wartości do 10 mln zł, planujemy natomiast przeprowadzić w pierwszej połowie przyszłego roku, po przeanalizowaniu ówczesnej sytuacji i potencjalnych okazji inwestycyjnych" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w materiale.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)