Według informacji na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., do której odsyła w środę na Twitterze resortu środowiska, firmy mogą z funduszy UE otrzymać do 80 proc. dofinansowania do szkoleń dla sektora odzysku materiałowego surowców. Kwoty wsparcia dla firm zależą od liczby szkolonych pracowników. Dofinansowanie do szkoleń na pracownika wynosi 6684 zł netto, a łączna kwota dofinansowania na szkolenia dla firm z sektora wynosi prawie 5 mln zł.

Jak podano, szkolenia przeznaczone są dla pracowników mikro, małych, średnich i dużych firm z całej Polski działających w obszarach: zbieranie odpadów, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, odzysk surowców, demontaż wyrobów zużytych, odzysk surowców z materiałów segregowanych.

Reklama

Na stronie MARR wskazano, że szkolenia, na które można uzyskać środki, mogą dotyczyć takich umiejętności jak: budowanie i wdrażanie strategii rozwoju, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej, budowa konkurencyjności i promocja, programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów, efektywne i asertywne komunikowanie się, planowanie inwestycji, planowanie i realizacja sprzedaży, efektywne funkcjonowanie i rozwój mikro, obsługa wózków jezdniowych i ładowarek jednonaczyniowych, monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych, zarządzanie projektami, motywowanie i radzenie sobie ze stresem, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i pozyskanie uprawnień G1, G2 i G3.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ mk/