"Zarząd Kruk informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarte zostały umowy pomiędzy jednostką zależną emitenta – Prokura NS FIZ a Getin Noble Bank. Przedmiotem umów jest nabycie portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności oraz portfela zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności hipotecznych. Wartość nominalna portfeli wierzytelności, o których mowa powyżej, wynosi ok. 859 mln zł. Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach" - czytamy w komunikacie.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Reklama

(ISBnews)