"Spółka Grupa Kapitałowa Immobile S.A., jako podmiot nabywający, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 9 lutego 2022 r." - czytamy w informacji.

Na początku grudnia 2021 r. Grupa Kapitałowa Immobile ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji spółki Atrem, w wyniku którego zamierza nabyć 3 138 227 akcji Atrem, stanowiących 34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki oraz osiągnąć 100% w liczbie głosów na WZA Atrem. Cena nabycia akcji w wezwaniu ustalona została na 2,3 zł za sztukę.

Reklama

Zapisy były przyjmowane od 3 stycznia 2022 r. do 1 lutego 2022 r.

Grupa kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 roku (początkowo jako Makrum). Działa w takich branżach, jak przemysł, budownictwo przemysłowe, automatyka i elektroenergetyka, deweloping oraz hotelarstwo.

(ISBnews)