"Działania te są następstwem rewizji perspektywy ratingu Ukrainy (B/Stabilna). Jednocześnie, potwierdzenie ratingu odzwierciedla oczekiwania Fitch, że Kernel utrzyma konserwatywną strukturę kapitałową po zakończeniu programu ekspansji w roku obrotowym 2012 (kończącym się w czerwcu 2022). Wraz z rosnącą skalą działalności, lepszą dywersyfikacją produktów i dyscypliną finansową, wskazuje to na wzmocnienie profilu kredytowego, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnej perspektywie dla długoterminowego ratingu IDR Kernela w walucie lokalnej" - czytamy w komunikacie.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Reklama

(ISBnews)