"W 2021 roku grupa kapitałowa Żywiec osiągnęła 407 milionów złotych zysku netto, co po wyłączeniu 190 milionów złotych jednorazowego efektu zwrotu nadpłaconej akcyzy od piw smakowych nadal pozostaje 8% poniżej 234 milionów złotych zysku netto osiągniętego przed pandemią w 2019 roku. Jednak w porównaniu do wyniku z 2020 roku (233 miliony złotych), skorygowanego o jednorazowy wpływ z tytułu sprzedaży aktywów w kwocie 91 milionów złotych, grupa odnotowała wzrost zysku netto o 52%" - czytamy w raporcie.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 439,46 mln zł wobec 342,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 467,29 mln zł w 2021 r. wobec 3 753,02 mln zł rok wcześniej.

Grupa ocenia, że w ub.r. funkcjonowała w bardzo dynamicznym i niepewnym otoczeniu. Grupa znalazła się pod ogromną presją wzrostu kosztów działalności, związanych z inflacją cen energii, surowców, opakowań i kosztów pracy. Ponadto, ograniczenia aktywności społecznej, handlu i gastronomii w pierwszej połowie roku, fatalna pogoda w kluczowym dla sprzedaży okresie wakacyjnym oraz wyraźne zmiany w strukturze kanałów sprzedaży wpłynęły negatywnie na sprzedaż piwa i przychody grupy. Pozytywny jednorazowy wpływ na wysokość zysku operacyjnego miał zwrot nadpłaconej akcyzy od piw smakowych.

"W minionym roku zwiększyliśmy przychody z każdego hektolitra piwa dzięki wzrostowi sprzedaży piw premium oraz bardzo dobrym rezultatom innowacji. Żywiec Jasne Lekkie to najlepiej sprzedająca się nowość w kanale tradycyjnym i nowoczesnym. Wzrosty w segmencie premium nie zrównoważyły jednak spadków sprzedaży lagerów, szczególnie w segmencie ekonomicznym. Na rynku wyraźnie widać, że konsumenci coraz chętniej sięgają po lżejsze, często smakowe piwa, które, mimo konsekwentnego wzrostu, w dalszym ciągu stanowią mniejszą część rynku. Dominujący dotąd lager znacząco traci na popularności, szczególnie wśród młodszych konsumentów. Dodatkowo w ubiegłym roku spadła sprzedaż piwa w kanale tradycyjnym. Wszystkie te czynniki przełożyły się na spadek przychodów. Działamy w niespotykanych dotąd warunkach drastycznego wzrostu kosztów, których wpływ na wynik w krótszym okresie staramy się ograniczać wieloma inicjatywami oszczędnościowymi. Przy jednoczesnym spadku rynku i wzroście kosztów i obciążeń podatkowych, związanych z podwyżkami akcyzy, stanowi to duże wyzwanie dla dalszego rozwoju branży i dla utrzymania inwestycji i rentowności" - skomentował prezes Simon Amor, cytowany w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 402,11 mln zł wobec 250,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2021 roku grupa sprzedała 10,97 mln hektolitrów piwa. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Leżajsku, Elblągu i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)