Strata operacyjna wyniosła 0,98 mln zł wobec 6,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,38 mln zł w I kw. r.obr. 2021/2022 wobec 52,49 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Działania zaplanowane na bieżący rok obrotowy koncentrować się będą przede wszystkim na umocnieniu portfela zamówień, a także wartościowej sprzedaży umożliwiającej wzrost powtarzalnych przychodów w segmencie usług związanych z tworzeniem oprogramowania oraz usługami abonamentowymi. Grupa chce pozyskać nowych Klientów w głównie obszarach rozwiązań z zakresu logistyki, transformacji cyfrowej, rynku kapitałowego oraz systemów klasy ERP" - napisali członek zarządu ds. finansowych Inga Jędrzejewska oraz wiceprezes Mariusz Jurak w liście do akcjonariuszy.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 grupa wypełniła wszystkie zobowiązania wynikające z umów dotyczących finasowania przy jednoczesnym terminowym wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań handlowych, podali także.

"Biorąc pod uwagę saldo środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2021 roku w wysokości 52 mln zł grupa efektywnie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o 30,4 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Prognozowany na cały rok obrotowy 2021/2022 cashflow operacyjny grupy w ocenie zarządu zapewnia stabilne funkcjonowanie Grupy umożliwiając jej dalszy rozwój" - czytamy dalej w liście.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2021/2022 wyniósł 5,37 mln zł wobec 25,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 204 mln zł w 2020/2021 r. (październik 2020 - wrzesień 2021).

(ISBnews)