Zysk operacyjny wyniósł 94,58 mln zł wobec 92,54 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 122,07 mln zł wobec 117,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 307,43 mln zł w 2021 r. wobec 282,12 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 roku przychody operacyjne wyniosły 307 432 tys. zł i były o 9% wyższe niż 2020 roku. Wzrost przychodów wynika z poprawy wielkości sprzedaży produktów Asseco Business Solutions zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Wzrost sprzedaży nie pozostał bez wpływu na poziom kosztów operacyjnych. Podstawowe koszty działalności operacyjnej (bez wartości odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych - COGS) były o 10,1 % wyższe niż w 2020 roku. Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych (70,4%) mają koszty świadczeń na rzecz pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodzenia). W porównaniu do 2020 roku koszty te wzrosły o 7%. Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią usługi obce, które wzrosły o 27,1% oraz wartość odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych (COGS) wzrosły o 39,5%" - czytamy dalej.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)