Zysk operacyjny wyniósł 87,68 mln zł wobec 35,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,85 mln zł w 2021 r. wobec 190,99 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Osiągnięte w 2021 roku przychody w porównaniu do 2020 roku były wyższe o 62,2% i wyniosły 310 mln zł, co jest przede wszystkim

konsekwencją rozpoznania w wyniku 569 lokali (w okresie porównywalnym, tj. w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku, było to 391 lokali).

Wynik ten jest ściśle skorelowany z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. Wartości procentowe wskaźników, takich jak

marża brutto, marża zysku ze sprzedaży, marża EBIT oraz marża zysku netto poprawiły się, co było spowodowane wzrostem ilości mieszkań

rozpoznanych w wyniku. Potencjał rozpoznań w 2021 roku wynosił 853 lokale i został zrealizowany w 67%" - czytamy w raporcie.

Marża zysku ze sprzedaży wyniosła w ub.r. 28,3%, wzrastając r/r o 9,8 pkt proc.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 47,67 mln zł wobec 55,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2021 r. sprzedała 744 lokale.

(ISBnews)