Zysk operacyjny wyniósł 147,27 mln zł wobec 190,71 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 149,98 mln zł w 2021 r. wobec 193,53 mln zł w 2020 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 596,31 mln zł w 2021 r. wobec 669,89 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 70,15 mln zł wobec 47,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.

(ISBnews)