Na dywidendę składa się 26,08 mln zł z zysku netto za 2021 r., 30,99 mln zł z wcześniej utworzonego z zysku kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz 48,9 mln zł z utworzonego z zysku kapitału zapasowego spółki.

Ponadto, kwotę 99,31 tys. zł pochodzącą z zysku netto za 2021 r. zarząd proponuje przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Reklama

Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 28 kwietnia 2022 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku.

Jednostkowy zysku netto Alumetalu za rok obrotowy 2021 wyniósł 26,175 mln zł.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)