Strata operacyjna wyniosła 1,09 mln zł wobec 7,27 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,14 mln zł w 2021 r. wobec 99,84 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Kluczowym zdarzeniem mającym znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym 2021 była trwająca epidemia COVID-19, która spowodowała istotne zmniejszenie sprzedaży spółki i grupy wobec roku 2019, w szczególności z powodu wprowadzonego zakazu handlu w sklepach zlokalizowanych w obiektach wielkopowierzchniowych w okresie stycznia 2021, a także przez stopniowe zamykanie takich sklepów w poszczególnych województwach od 27 lutego 2021 r., które trwało do 3 maja 2021 r., wprowadzonych obostrzeń sanitarnych oraz zmniejszenia skłonności zakupowych klientów" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka podała, że stan epidemii COVID-19 istotnie negatywnie wpływa i będzie wpływać na płynność spółki i grupy oraz wyniki osiągnięte w roku obrotowym 2022, a być może także w latach kolejnych.

"Odzież marki Solar sprzedawana jest w sieci sklepów detalicznych złożonej z krajowej sieci sklepów własnych z bieżącą kolekcją (55 salonów na koniec 2021 r.) oraz sklepów outletowych (8 sklepów, stan na koniec 2021 r.), we własnym sklepie internetowym, w sklepach franczyzowych depozytowych w Polsce (19 sklepów na koniec 2021 r.) oraz w jednym sklepie franczyzowym dystrybucyjnym w Niemczech, a także w kilkudziesięciu multibrandowych sklepach partnerskich krajowych i kilkunastu zagranicznych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 2,21 mln zł wobec 10,26 mln zł straty rok wcześniej.

Solar Company jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)