Zysk operacyjny wyniósł 91,9 mln zł wobec 39,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 791,02 mln zł w 2021 r. wobec 566,14 mln zł rok wcześniej. Holding podkreśla, że odnotował w ub.r. najwyższy poziom sprzedaży w swojej historii.

Reklama

"Największy wzrost przychodów odnotowano w segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów - o 161 mln zł, czyli o 53% w relacji do roku ubiegłego. Segment ten odpowiada za blisko 60% przychodów grupy. Wysoki poziom sprzedaży przełożył się na prawie 130 mln zł EBITDA (wzrost o 75%). W ubiegłym roku grupa podwoiła skonsolidowany zysk netto (wzrost o 107%) osiągając blisko 72 mln zł, co również stanowi historyczny rekord Holdingu" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Pomimo niestabilnych warunków rynkowych Mangata Holding osiągnęła rentowność brutto ze sprzedaży na wyższym poziomie niż w 2020 r. - wzrost o 25%. Z kolei marża EBITDA wyniosła 16,4% wobec 13,1% rok wcześniej. Rentowność zysku netto w roku 2021 osiągnęła poziom 9,1% wobec 6,1 % w 2020 r, wskazano także.

"Ubiegły rok był kolejnym dosyć nieprzewidywalnym okresem dla przemysłu. Pomimo znaczącego wzrostu popytu na rynku, musieliśmy zmierzyć się z szeregiem trudnych do przewidzenia zdarzeń. Wśród czynników, które destabilizowały rynki były m.in.: skokowo rosnące ceny stali, gazu oraz energii czy też brak podzespołów elektronicznych, który miał największy wpływ na segment automotive. Pomimo tego, we wszystkich trzech segmentach produkcyjnych, zrealizowaliśmy znacznie wyższe wolumeny produkcji" - powiedział prezes Leszek Jurasz, cytowany w komunikacie.

"Bardzo dobra rentowność była zasługą m.in. realizowania polityki inwestycyjnej, która jest ukierunkowana na modernizację oraz działania służące optymalizacji technologicznej" - dodał prezes.

Segment Podzespołów dla motoryzacji i komponentów, za który odpowiada Kuźnia Polska, MCS oraz Masterform, odnotował wzrost 53% (465 mln zł przychodów ze sprzedaży, stanowiących 60% sprzedaży ogółem).

W segmencie Elementów Złącznych (Śrubena Unia), przychody ze sprzedaży wyniosły 160,8 mln zł, co stanowiło wzrost o blisko 36% rok do roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży to przede wszystkim efekt zwiększonego popytu rynkowego oraz podwyżki cen stali, wymieniono w informacji.

Segment Armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama) odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 162 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 14%. Pomimo pandemii COVID-19, sprzedaż w tym segmencie w 2020 r. utrzymywała się na stabilnym poziomie, dlatego nie odnotowano tak wysokiej dynamiki wzrostu przychodów w 2021 r., jaka ma miejsce w pozostałych segmentach działalności grupy, podkreślono także.

"W minionym roku w segmencie automotive miała miejsce odbudowa sprzedaży i silny trend wzrostowy popytu rynkowego. Wynikało to m.in. z ożywienia na rynkach europejskich i amerykańskim. W segmencie Elementów złącznych - za który w ramach działalności Holdingu odpowiedzialna jest Śrubena Unia - oprócz zwiększonego popytu, na wzrost przychodów ze sprzedaży, miały również podwyżki cen stali, co ma miejsce również i w tym roku. Dzięki odpowiednim mechanizmom indeksującym staramy się przekładać wzrosty na ceny naszych produktów" - wskazał Jurasz.

Grupa zanotowała wzrosty przychodów ze sprzedaży na większości obsługiwanych rynkach. Najistotniejszy wzrost w ujęciu procentowym odnotowano na rynku polskim, gdzie przychody ze sprzedaży były wyższe o 56%. Na rynkach Unii Europejskiej odnotowała 35-proc., wzrost przychodów, natomiast na pozostałych rynkach wygenerowała wzrost o blisko 28%. Największym rynkiem zbytu dla grupy pozostaje rynek krajowy, na którym realizowane jest około 30% sprzedaży. Głównymi kierunkami sprzedaży wśród krajów Unii Europejskiej są: Niemcy, Finlandia oraz Czechy. Natomiast w gronie kluczowych rynków pozostają również klienci z USA oraz Szwajcarii.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 37,01 mln zł wobec 18,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy Holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości).

(ISBnews)